Fundusz sołecki, czyli na co wsie wydają pieniądze

Na koniec ubiegłego roku Rada Miasta i Gminy Mirsk uchwaliła budżet na 2022 rok.  Za komentarz niech posłużą słowa Burmistrza (za “Wieściami Mirska” 1/2022): “jest to budżet pozwalający na przetrwanie, na funkcjonowanie Gminy, bez większych inwestycji, bez wyraźnych zadań, które mogliby mieszkańcy zauważyć”. Dodałbym tylko, że budżet ten niewiele się różni od tych z poprzednich lat, które też przesadnie rozwojowe nie były.

Intersującą częścią budżetu są wydatki na specyficzne cele w poszczególnych miejscowościach, głównie – ale nie tylko – w ramach funduszy sołeckich. Z całego gminnego budżetu w wysokości 35,5mln zł, niecałe pół miliona (477 tys. / 1.4%) stanowią wydatki na cele poszczególnych sołectw. Największa pozycję w ramach całej gminy stanowi dofinansowanie kultury i integracji (zespoły ludowe, świetlice, imprezy integracyjne) – na ten cel wsie przeznaczają średnio 31% funduszy, w tym Przecznica 26%.  Drugą pozycją w ramach gminy są inwestycje w budowę i funkcjonowanie sieci wodno-kanalizacyjnej – 22%.  Ze zrozumiałych względów w Przecznicy nie wydajemy na ten cel ani złotówki. 16% funduszy wsie przeznaczają na poprawę infrastruktury drogowej i poprawę bezpieczeństwa na drogach. W Przecznicy na ten cel wydamy 27% dostępnych środków – za 7000zł zostaną zainstalowane we wsi bardzo potrzebne spowalniacze. Czwarta pozycja to wydatki na budowę i utrzymanie terenów wspólnych (tereny zielone, boiska) – wsie wydadzą na ten cel 13% środków, Przecznica 4%. Średnio wsie w gminie wydadzą 10% na OSP, Przecznica 40%. Ostatnią pozycję stanowią wydatki na cele oświatowe (doposażenie szkół i place zabaw) – sołectwa wydadzą średnio 8% swoich funduszy na ten cel, Przecznica 3%.

Cały budżet przeznaczony na cele naszej wsi wyniesie w 2022 roku ok. 27 tysięcy złotych, czyli ok. 5.6% całości wydatków gminy na cele poszczególnych wsi. Kwota ta jest zależna przede wszystkim od liczby mieszkańców, więc porównywać kwot bezwzględnych nie ma sensu.

Dobrze by było, gdyby przyszłe budżety całej gminy i naszej wsi w większym stopniu skierowane były na rozwój, a nie tylko podtrzymywanie tego, co już jest.