Historia wsi

Materiałów internetowych, drukowanych, zdjęć i map dotyczących Śląska, Powiatu Lwóweckiego, a nawet samej gminy Mirsk jest sporo i zostały one już ujęte w osobne monografie. To ważne materiały, które pewnie wielokrotnie będę tu przytaczał. Jeśli jednak wybierzemy na mapie znacznie mniejszy obszar, czy wręcz pojedynczą miejscowość, trudno jest nam napisać jego własną udokumentowaną historię, wychodzącą poza ogólną historię regionu, którego jest częścią. Dotyczy to zwłaszcza miejsc, które stały na uboczu przechodzącej obok historii. 

Z drugiej strony mamy wydawnictwo pt. Chronik über der Höhenluftkurort Querbach“, same już będące zabytkiem. Wyrywkowo przybliża nam ono daty i fakty z życia wsi, ale nade wszystko jest to jednak zapis wspomnień Querbacherów – ważny etnograficznie dokument, który w ciągłą opowieść o wsi i jej mieszkańcach się jednak nie układa.

Trudno powiedzieć, czy pełna historia naszej wsi kiedyś jeszcze powstanie. Odeszli już jej bezpośredni świadkowie, odchodzą ich synowie, wraz z dystansem w czasie i przestrzeni tracą zainteresowanie ojczyzną przodków i wnuki. Nowych informacji od nich już się nie spodziewajmy. Milczą również dokumenty, choć akurat w tym przypadku sporo jest jeszcze moim zdaniem do odkrycia: archiwa Schaffgotschów rozproszone po kraju i świecie ciągle proszą się o porządne usystematyzowanie i odpowiednią kwerendę. 

Na tej stronie nie mam zamiaru odtwarzać dziejów Śląska, ani też przepisywać przecznickiej kroniki. Z dostępnym mi materiałów postaram się zrekonstruować te fragmenty historii wsi, które mają jakieś umocowanie w dokumentach i artefaktach, ale wymagają ich zebrania, poskładania w logiczną całość i poddania krytycznej ocenie.

Zawartość tej zakładki będzie powstawała stopniowo. Choć jej struktura będzie oczywiście chronologiczna, to kolejne wpisy niekoniecznie będą podążały za strzałką czasu. 

Zapraszam do lektury kolejnych rozdziałów w miarę ich pojawiania się.