Niech żyją!

Obecnie w Polsce można polować na 13 różnych gatunków ptaków. Wiele spośród nich to gatunki coraz rzadsze, nawet bez polowania poddawane wielkiej presji człowieka.

Kilka argumentów, z powodu których trzeba wesprzeć tę kampanię swoim podpisem:

#1 Ptaki mają dość naturalnych drapieżników. Śmiertelność wśród ptaków jest bardzo wysoka na każdym etapie ich życia. A jednocześnie żadne z ptasich populacji nie wykazują nienaturalnego przegęszczenia, które trzeba by ograniczać polowaniami.

#2 Mięso z dzikich ptaków nie ma żadnego znaczenia ani ekonomicznego, ani dla wyżywienia kraju. Wokół Ujścia Warty, jednej z najważniejszych ostoi ptaków w Europie, organizowane bywają polowania-masakry, podczas których 6-8 myśliwych zabija w czasie jednego polowania nawet kilkaset dzikich gęsi. Tego nie robi się dla pozyskania żywności – to czyste strzelanie do rzutków, w którym rolę tych ostatnich pełnią żywe stworzenia.

#3 W wyniku polowań na ptaki łowne zabijane są także gatunki chronione. Dla   rozpoznania wielu gatunków ptaków potrzebna jest specjalistyczna wiedza ornitologiczna, której myśliwi nie mają. Strzelają do “zwykłych” kaczek i gęsi, wśród których są hełmiatki, podgorzałki, ogorzałki, cyranki, krakwy, gęsi małe, gęsi krótkodziobe… – wszystkie chronione i nie do rozpoznania w ułamku sekundy przed oddaniem strzału.

#4 Co roku w Polsce wystrzeliwuje się ok. 300-600 ton ołowiu. To ten sam poziom, co łączna emisja przemysłu i transportu w naszy,m kraju (416t w 2016) .

#5 Zważywszy na charakterystykę strzelania z amunicji śrutowej oraz specyficzne warunki polowań (świt, zmierzch, noc, mgła), odsetek strzałów śmiertelnych wynosi zaledwie 30-40 proc. Pozostałe 60-70 proc. to strzały niecelne lub postrzelenia powodujące w konsekwencji powolną śmierć zwierząt.

#6 Choć myślistwo generalnie, a strzelanie do ptaków w szczególności, to polska tradycja, nie każdą tradycję musimy pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom. Tradycją było również niewolnictwo, brak praw wyborczych dla kobiet czy palenie czarownic na stosie. 

 Zgadzasz się? Poprzyj petycję!