Przedwiośnie szaleje

Wydłużające się ocieplenie zimowe przeszło już definitywnie w przedwiośnie. Wybór zdjęć poniżej, więcej w Galerii.

Zimowe ciemierniki jeszcze się dobrze mają

Co miało uschnąć już uschło

I idzie nowe

Pierwsze owady się budzą. Pojedyncze pszczoły odwiedzają już pierwsze nektarujące kwiaty – proszę zwrócić uwagę na bogate obnóża pyłkowe

Jedna z licznej rodziny złotolitek, omalus aeneus. 

Psy na porannym spacerze