Wiosna – dzień drugi

Pierwszy na łące zawilec gajowy, wkrótce będzie od nich biało. Wg Atlasu Roślin “jako gatunek cieniolubny i wolno rozprzestrzeniający się bywa traktowany jako roślina wskaźnikowa dawnych lasów, tj. kompleksów leśnych zachowanych na przestrzeni wieków.”

 

Po żabie moczarowej, dziś i żaba trawna pojawiła się w stawie. 

Wędrówkę w kierunku wody rozpoczęły też ropuchy – na zdjęciu obok.

Dziś wieczorem fruwały pierwsze nietoperze, gatunku niestety nie rozpoznałem.

Po chwilowej ciszy, dzienna liczba obserwowanych ptasich gatunków gwałtownie rośnie.