Z widoków całej wsi przechodzimy do ujęć jej poszczególnych fragmentów, ale ciągle obejmujących większe obszary i grupy budynków. Osobne rozdziały zostaną poświęcone wsi dolnej, środkowej i górnej. 

Dolna część wsi – od najdalej na północ w stronę Mlądza wysuniętych budynków po mostek powyżej Starej Kuźni – jest i był najgęściej zabudowanym obszarem wsi. Mimo to, kartek z tego rejonu – poza Karczmą Sądową – jest bardzo niewiele, a widoków ogólnych zaledwie kilka. 

038/039 Isergebirge – QUERBACH Dorfansicht

Wyd.: Kunst-Verlag Adam & Thiel, Freiburg i. Schl.

Obieg: kartka 038 – 1 lipca 1912 RABISHAU; kartka 039 – 31 lipca 1911 RABISHAU

Dwie identyczne kolorowe (a właściwie kolorowane) kartki z widokiem dolnej części wsi oraz miniaturkami trzech budynków. Obie z dość wczesnym obiegiem (1911 i 1912r.), co czyni je jednymi z najstarszych kartek w mojej kolekcji. Niemal w centrum głównego obrazka oraz na lewej miniaturce duża bryła Karczmy Sądowej (tu pod nazwą Heidrichs Gasthof zum Hirschstein). Środkowa miniatura mówi o fragmencie wsi nad Mrożynką (Vogtsbach) z trudnym do zidentyfikowanie budynkiem. Zapewne jest to w części Przecznicy zwanym Przygonią (niem. Siebenhäuser), czyli obszarem wzdłuż Mrożynki pomiędzy drogą Rębiszów-Orłowice a Mlądzem. Na prawym zdjęciu budynek opisany jako Elsner’che Besitzung, czyl Elsnerowa Posiadłość. Z taką nazwą kojarzony był budynek w okolicy obecnej leśniczówki Puchatek – przed 1945 rokiem numer 6, obecnie 5. Trzeba się będzie tam przejść i dokładniej przyjrzeć, by zweryfikować te informacje. Jeśli któryś z Czytelników może coś więcej podpowiedzieć, to proszę o kontakt.

Uwagę zwraca również układ strony verso. charakterystyczny dla kartek sprzed I Wojny.

040 QUERBACH im Isergebirge, Post Rabishau i Schl. Blick aufs Niederdorf und die Ebene

Wyd.: Photograph Niepel, Friedeberg a. Qu.

Obieg: 16 stycznia 1916 RABISHAU

 

Widok niemal identyczny z poprzednim, choć bardziej naturalny, bo nie kolorowany.

Kartka nadana w trakcie I Wojny na adres poczty polowej . Adresatem był strzelec Paul Dressler z III Zapasowego Batalionu 1. Kompani 9. Inspektoratu w Lübben.

 

041 Querbach i Isergeb. Talblick m.d. Greiffenstein

Wyd.: Oswald Kühne, Photo-Kunstanstalt u. Verlag, Friedeberg a. Qu.

Bez obiegu, ręcznie dopisana data 1938

 

Zdjęciowa pocztówka z końca lat trzydziestych. Niewiele budynków w całości wyłania się z bogatej  roślinności. Po prawej Przygonia, po lewej duża płaszczyzna dachu Karczmy Sądowej, nieco głębiej budynek nr 5 wg numeracji niemieckiej, czyli obecny Puchatek, Przecznica 4. Niemal na linii horyzontu zamek Gryf.