Pierwszy bocian nad Przecznicą – czarny!

W zeszłym roku o pierwszym bocianie w Przecznicy pisałem 30 kwietnia. I był to bocian czarny. W tym roku tylko o parę dni później pierwszy bocian się pojawił nad wsią i znowu był to bocian czarny. Przez parę minut krążył nad wsią i polami, zataczał coraz bardziej oddalone koła aż zniknął za górami.