Krętogłów

Moja pierwsza przecznicka obserwacja krętogłowa. 

Słychać go było od paru godzin, ale w obserwacji ptak trudny ze względu na maskujące upierzenie. Parka krętogłowów kręciła się w okolicy domu aż osiadła na dłużej przy jednej z budek lęgowych. Budka to już wcześniej była wielokrotnie odwiedzana przez inne ptaki, ale chyba żaden z nich nie wybrał jej na lęgi. Może krętogłowy to zrobią…? Jak wszystkie dzięcioły – a do dzięciołowatych się właśnie zaliczają – są one typowymi dziuplakami, ale same dziupli nie kują. Co więcej, potrafią nawet przejąć już zajętą budką, wyrzucając z niej gniazdo, jajka lub pisklaki.