Zebranie wyborcze

W czwartek odbyło się zabranie wyborcze sołectwa Przecznica. Z braku quorum (13 osób na chyba 246 uprawnionych mieszkańców) konieczne było odczekanie 15min na drugi termin. 

Zebranie wybrało trzyosobową Komisję Wyborczą i jej Przewodniczącą (p. Paulina Sztuba) oraz ustaliło terminarz wyborczy: zgłaszanie kandydatów do 24/02 na ręce Przewodniczącej Komisji Wyborczej, same wybory 10 marca w godzinach 15-18 w Świetlicy. 

Wybierać będziemy Sołtysa oraz czteroosobową Radę Sołecką. Dokładne informacje pojawią się w przyszłym tygodniu na ogłoszeniach.

Wybierzmy się licznie!