Zaskroniec

Sporej długości samica zaskrońca (Natrix natrix) mieszka wokół naszego stawu – pewnie ok. 120cm. Towarzyszą jej przy najmniej 2-3 znacznie mniejsze samce.

Jak na zdjęciu obok widać, zaskroniec jest jednolicie ubarwiony i ma niemal jednakową grubość na całej długości. 

Dziś w stawie widziałem również traszkę (chyba zwyczajną, choć w parę lat temu żyły tu traszki grzebieniaste). Przy tak licznych zaskrońcach ani traszki ani inne płazy większych szans na rozwój populacji chyba nie mają.

Z kolei populację zaskrońca kontrolują u nas ropuchy szare, kuny czy jeże, które zjadają młode osobniki.