Jabłka na dębach

Wraz z rozwojem pierwszych liście na dęb ach pojawiają się też dziwne twory przypominające rajskie jabłuszka lub twardy pąk kwiatowy….

To dębianki, czyli galasy – twory zbudowane przez same dęby na skutek zaatakowania przez jagodnicę dębiankę. Wewnątrz galasa rosną dobrze chronione larwy owada. 

Galasy tworzone są na wielu innych  roślinach – mają one różne formy i powodowane są przez różne owady.

Np. na dzikiej róży występuję galas szypszyńca różanego (zdjęcie z własnych starych zasób, na nowe okazy jeszcze za wcześnie)

A te pionowo sterczące wyrostki to galas różkowca lipowego właśnie pojawiający się na młodych listkach lipy.