Ceik

Letnie pokolenie rusałki ceika rozpoczęło obloty.

Samczyk, siedząc na ziemi, patroluje swój rewir.