Historia Przecznicy

Informacje z przeszłości Przecznicy na tle historii regionu z wykorzystaniem dostępnych źródeł pisanych, kartek pocztowych, map i przewodników.