Pierwsza jaskółka wiosnę czyniąca

Pierwsza przecznicka obserwacja dymówki (Hirundo rustica) tej wiosny.

Marcowe obserwacje brzegówki są dość rzadkie – szczyt ich przylotów przypada na kwiecień. Wczesny przylot daję większe możliwości wyboru lęgowiska, ale wiążę się z dużym ryzykiem w przypadku powrotu zimy. 

Brzegówki wracają do nas z Afryki Subsaharyjskiej, do pokonania mając ponad  10 tysięcy kilometrów.

Jest to liczny ptak lęgowy w Polsce, typowy dla krajobrazów wiejskich. Gniazda najchętniej buduje wewnątrz zabudowań inwentarskich.