Portale informacyjne

Informacje dla mieszkańców i osób odwiedzających Świeradów Zdrój, Szklarską Porębę, Karpacz i okolice: aktualności, noclegi, atrakcje miast i regionu.

Świeradów Zdrój

www: Świeradów Zdrój


Szklarska Poręba - miasto pod Szrenicą

www: Szklarska Poreba


Karpacz - miasto pod Śniezką

www: Karpacz
Towarzystwo Izerskie

Towarzystwo Izerskie Baner

"Towarzystwo Izerskie jest zrzeszeniem osób fizycznych posiadającym formę prawną stowarzyszenia. Zostało zawiązane w roku 2000 w celu rozwoju turystyki w Górach Izerskich, oraz ochrony i zachowania działającej tam bazy turystycznej. Stowarzyszenie inicjuje i popiera działania na rzecz krzewienia idei ekologicznych oraz popularyzacji wiedzy historycznej dotyczącej obszaru Gór Izerskich w tym zwłaszcza tradycji szklarskich w poszanowaniu lokalnego tła i kolorytu dziejów. Ze względu na położenie pasma Gór Izerskich oraz bliskość granicy polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej, stowarzyszenie zabiega o współpracę z osobami i organizacjami z tych krajów dla realizacji celów statutowych."

Siedzibą Towarzystwa jest schronisko w Osadzie Orle, skr. poczt. 140, 58-580 Szklarska Poręba

www: www.orleizerskie.pl
TOWARZYSTWO DOLNOŚLĄSKIE SUDETY

Towarzystwo Dolnośląskie Sudety Baner

"Celem Stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy o Dolnym Śląsku i Sudetach, ich historii oraz teraźniejszości, promowanie terenów o walorach turystyczno-krajoznawczych oraz pobudzanie inicjatyw społecznych do zagospodarowywania, uporządkowania istniejących dawniej i nowych terenów turystyczno-krajoznawczych zgodnie z wymogami ochrony środowiska"

Adres: Kościuszki 51a, 50-011 Wrocław

www: www.sudety.ig.pl

Stowarzyszenie wydaje czasopismo "Sudety" - lekturę obowiązkową miłośników gór Dolnego Śląska

SudetyStowarzyszenie UNIA IZERSKA

Unia Izerska Banner

"Unia Izerska to stowarzyszenie skupiające grono ludzi zamieszkujących okolice Pogórza Izerskiego, stanowiącego historyczną granicę Śląska i Łużyc. Większość z nas pochodzi z innych okolic, z wyboru jednak zdecydowaliśmy się osiedlić właśnie tutaj. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów historii tego regionu była odwieczna migracja ludzi z przeróżnych powodów (politycznych, religijnych, ekonomicznych itp.). Jednak w odróżnieniu od większości poprzedników nasze osadnictwo ma charakter kulturowy. Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu a w pewnych sytuacjach wręcz na rekultywowaniu piękna miejscowego krajobrazu i jego wyjątkowej architektury"

Adres: Przecznica 26, 59-630 Mirsk

www: www.uniaizerska.orgZAKWISIE - Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Pogórza i Gór Izerskich

Zakwisie Baner

"ZAKWISIE TO MY. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Pogórza i Gór Izerskich ZAKWISIE stworzyliśmy we wrześniu 2001 roku z potrzeby dbałości o swoje miejsce na Ziemi. ZAKWISIE, które jest najładniejszym miejscem na Pogórzu Izerskim, w Polsce i w Europie. ZAKWISIE to nazwa o długiej tradycji, w którego centrum położona jest wieś Rębiszów. Od dziesięcioleci mieszkają tutaj ludzie niespokojnego ducha, którzy dla siebie, dla swojej społeczności podejmowali najróżniejsze przedsięwzięcia i byli utrapieniem dla lokalnej władzy."

Adres: Rębiszów 54a, 59-630 Mirsk

www: www.zakwisie.pl

Stowarzyszenie wydaje/wydawało czasopismo "Izery". Strona od dawna nie auktulizowana ale warta odwiedzenia dla archiwalnych egzemplarzy pisma

Izery"Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie"

Baner

Celem Stowarzyszenia jest "działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz równości szans."

Adres: Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski

www: http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/

Stowarzyszenie wydaje "Echa Izerskie" dostępne na swych stronach.
Konik Polski

Konik Polski w Przecznicy


kroniki domowe

Blog: Kroniki domowenajstarsze drzewa

Blog: Najstarsze DrzewaPrzecznica - Wikipedia, wolna encyklopedia

wiki baner


WWW.GORYIZERSKIE.PL

wiki baner


WWW.NASZESUDETY.PL

nasze sudety baner


WWW.SUDETY.IT

sudety it baner