Rezerwat Krokusów

Tytuł wpisu miał brzmieć “Krokusy”, ale okazało się, że przedwiośnie do rezerwatu w Górzyńcu jeszcze nie dotarło. 

Wczesnoporanna wycieczka i tak udana. Wśród ptaków najliczniejsza była zięba oraz sikory sosnówki, widzieliśmy też sikorę czubatkę i krzyżodzioba świerkowego. Z braku krokusów podziwialiśmy huby – głównie hubiaki pospolite i pniarki obrzeżone. Zdjęcia w galerii. 

A na krokusy wybierzemy się pod koniec miesiąca.