¬ródło ¦w. Wolfganga albo Wolframowe ¬ródło (niem. Wolfgangbrunnen) na zboczu Kowalówki. Kamienna obudowa Ľródła powstała w XIXw. w miejscu dawnego (przedchrze¶cijańskiego?) kultu. Wierzono w uzdrowieńcz± moc wody Ľródlanej b±dĽ też zdolno¶ć do zmywania grzechów. Niedaleko st±d znajdowała się pogańska kaplica, po której dzi¶ nie ma ¶ladu.

¬ródło ¦w. Wolfganga albo Wolframowe ¬ródło (niem. Wolfgangbrunnen)