Logierhaus "zum goldenen Aussicht", Kaiser Wilhelm-Baude, Lindenbaude,..

adres do 1945r.: Querbach 137
adres obecny: Przecznica 118

Najstarsza informacja o dacie powstania jednego z niegdyś najbardziej reprezentacyjnych i rozpoznawalnych obiektów Przecznicy pochodzi z samego budynku: na jednej z belek wyryty jest napis 1804 poprzedzony inicjałami - przypuszczalnie - pierwszych właścicieli.
Sto lat później - wg Chronik Querbach - właścicielem budynku jest Karl-Ernst Dreßler a obiekt nazywa się wtedy Logierhaus "zum goldenen Aussicht". Jest to pierwsza udokumentowana na znanych mi pocztówkach nazwa budynku, co pokazuje najstarsza w mojej kolekcji kartka z obiegiem z dn. 3 sierpnia 1906r.:

Lindenbaude

Jest to zarazem jedyna kartka prezentująca ten budynek jeszcze bez charakterystycznej werandy i bez dużej tablicy z nazwą obiektu.

W kolejnych latach budynek zmienia właścicieli. W okresie 1910-1913 należy on do Ernestiny Neumann, za której to czasów poraz pierwszy pojawia się nazwa Kaiser Wilhelm-Baude (Chronik Querbach). Przewodnik Patschovsky'ego z 1913r., choć w samym tekście nie wspomina nic o tym obiekcie, to na mapie jako jedyny z przecznickich budynków wymieniony jest on z nazwy. W roku 1915r. właścicielem jest już Heinrich Scholz, co - oprócz informacji w samej Kronice - dokumentuje również kolejna kartka z Przecznicy nadana 19 lipca 1915r.:

Lindenbaude

Widać na niej - nie bez lupy lub chociażby sporego wytężenia oka - nową werandę w miejscu poprzednio już istniejącego tarasu oraz tablice na północnej i zachodzniej fasadzie z napisem Kaiser Wilhelm Baude. Na odwrocie kartki stempel właściciela:

Lindenbaude

Kronika powiada, że gdzieś pomiędzy 1920 a 1922 rokiem Heinrich Scholz zostaje zastrzelony przez Klarę Kiesewalter. Faktem jest, że budynek zmienia właściciela poraz kolejny, czego dowodzi kartka nadana 29 listopada 1920r. z nową pieczątką:

Lindenbaude Lindenbaude

A więc schedę po zabitym p. Scholzu przejęła panna H. Hayn i panna H. Vogel, tworząc w ten sposów tandem Hayn & Vogel.
Samo zdjęcie też zresztą ciekawe: pozuje tu niemal 50 elegancko ubranych osób, na jednym z masztów - których jeszcze na poprzedniej kartce nie było - powiewa flaga.. Na jednej z późniejszych kartek z 1925r. masztów tych ponownie koło budynku już nie ma.

Wiele wydanych w latach 20. i 30 pocztówek ma na rewersie dodatkowy tekst podający kilka podstawowych informacji o Chacie Księcia Wilhelma:

Lindenbaude

W wydawnictwach drukowanych reklamuje się następująco:

Lindenbaude

Interesy firmy Hayn&Vogel idą pewnie dobrze. Jako jeden z droższych obiektów wypoczynkowych we wsi oferuje równiez alkohole, co można wnioskować z fragmentu korespondencji handlowej. Nadawcą poniższego listu była firma Gebrüder Cassel AG (później Gebrüder Kassel AG) z Jeleniej Góry, zajmująca się produkcją i sprzedażą przetworów owocowych i spirytualiów a odbiorcą firma panien Hayn i Vogel.

Brief KWB

Około 1931r. następuje zmiana nazwy budynku na Lindenbaude , przy czym właściciele pozostają ciągle ci sami. A że sporo pocztówek z Przecznicy z nieaktulaną nazwą było już wydrukowanych, kolejne kilka lat trwa okres przejściowy, kiedy obie nazwy funkcjonują równolegle. Z rewersem poradzono sobie w taki sposób:

Lindenbaude

Awersów nie próbowano poprawiać - stąd też wzięło się kilka kartek z początku lat 30., gdzie na zdjęciu budynku figuruje jeszcze stara nazwa a w podpisie już nowa:

Lindenbaude

Pierwsze moje kartki z nazwą Lindenbaude nie są niestety datowane, więc nie pomagają one w ustaleniu dokładniejszej daty zmiany nazwy. Wg Kroniki , następuje to przed lutym 1931r., kiedy to nadana zostaje kartka z dodatkowym stemplem jetzt Lindenbaude. Pierwszym znanym mi przewodnikiem, kóry podaję nową nazwę jest wydawnictwo Griebena z 1934r.

Nazwa ta funkcjonuje co najmniej do 1939r. Lista obiektów turystycznych Przecznicy z tego właśnie roku podaje, iż w Gasthof Lindenaude dostępnych jest 11 łóżek w cenie 1.25 Reich Marke za noc, śniadanie w cenie 0.80RM płatne osobno, a za nocleg z pełnym wyżywieniem trzeba zapłacić 3.10-3.50RM.

Poniżej trzy kartki pokazujące ten sam obiekt na przestrzeni dokładnie 100 lat: pierwsze, drugie, trzecie i czwarte dziesięciolecie XXw. oraz pierwsze dziesięciolecie XXIw.:

Lindenbaude Lindenbaude Kaiser Wilhelm Baude / Pensjonat Cesarza Wilhelma Linden-Baude Lindenbaude