Touristenheim, Fürst Bismarck Baude, Erholungsheim Bunzlau, Bunzlauer Erholungsheim, NSV Erholungsheim, NSV Müttererholungsheim, Dom Pomocy Społecznej

adres do 1945r: Querbach 230
adres obecny: Przecznica 92

Pierwsze pisane wzmianki z 1902r. (Chronik) wskazują na turystyczny charakter budynku. Wprawne oko z lupą dostrzeże na balustradzie napis Touristenheim na jednej z kartek prezentowanych we fragmencie poniżej. Prawdopodobnie pierwszym właścicielem był Bruno Engel (ibid.). Z pierwszego dziesięciolecia XXw. pochodzą najstarsze kartki z Przecznicy z wizerunkiem schroniska. Obieg kartek od lewej do prawej: 1908r, 1906r., ?? - stempel nieczytelny, brak obiegu.

Touristenheim Touristenheim Touristenheim Touristenheim

Touristenheim

W najstarszych dostępnych mi przewodnikach (Meyer 1894r, Grieben 1903r, Patschovsky 1903r.) Przecznica jeszcze w ogóle nie pojawia jako cel turystyczny, choć są już Gierczyn, Kessleschlossbaude, Rębiszów itd. Również na liście letnisk w okolicach Świeradowa przewodnika Meyera z 1911r. Przecznica nie figuruje ale jest już wzmianka o Touristenheim Querbach dostępnym dla turystów w cenie 1-1.5 marki za pokój. Dopiero Patschovksy w swoim przewodniku z 1913r. podaje więcej danych nt. Przecznicy: 700 mieszkańców, poczta i rozmównica publiczna (Fernsprechstelle) naprzeciwko Touristenheim. Toursitenheim i Kretscham wymienione są jako polecane obiekty turystyczne we wsi.

Budynek spłonął przed 1914r. i został ponownie odbudowany. Kartka nadana w 1921r. pokazuje dobrze znany budynek ale z kilkoma zmianami: do drewnianego ganku w północnej części budynku dołączyła drewniana weranda, na balkonie pierwszego piętra zniknął trójkątny wykusz i fasada poddasza. Dach po południowej stronie stracił skos a fasada zyskała dwa boczne okna i jedno małe okrągłe okienko na najważszym poziomie. W 1914r. tenże sam właściciel przemianował obiekt na Fürst Bismarck Baude - Chatę Księcia Bismarka. Uroczystego otwarcia w dniu 14 sierpnia 1914r. dokonała hrabina Bismarck. Z napisu na zachodniej ścianie budynku można wnioskować, że właścicielem mógł być wtedy Florian Fizia.

W grudniu 1921r. Chata przechodzi na własność Bolesławieckiej Kasy Chorych (Bunzlauer Allgemeine Orts und Landkrankenkasse), Książę Bismarck znika z szyldu a pojawia się nazwa Erholungsheim. Kartka z początku lat 20. XXw.:

Touristenheim

Przewodnik Storm z 1928r. informuje, że Erholungsheim Bunzlau funkcjonowało również jako schronisko młodzieżowe (niem. Jugendherberge), oferując 10 łóżek. Zainteresowani noclegiem mieli kontaktować się z niejakim p. Schminderem (nazwisko takie nie występuje w znanych mi spisach ludności wsi).


Na początku lat 30. XXw. (1933?) budynek przechodzi remont generalny istotnie zmieniając swój wygląd. Fragment jednej z kartek, Panorama II, obieg 22/01/1934, pokazuje budynek właśnie w czasie tego remontu: poddasze już zmodernizowane a sala leżakowania od strony wschodniej dobiero w budowie:

Touristenheim

Być może ponownie zmienił się właściciel (Reinhard Elsner - Chronik ), gdyż z nazwy obiektu znika kasa chorych zastąpiona nazwą Erholungsheim Querbach, która funcjonuje na wszystkich kartkach nadanych w latach 1933-1936:

Erholungsheim / Dom Wypoczynkowy

"Chata" przestała być chatą - znikły drewniane elementy fasady północnej (ganek, weranda), główne wejście zostało zrobione od strony ulicy, dobudowana została sala leżakowania po stronie wschodniej oraz całe pierwsze piętro nad parterową dotąd częścią południową.. Całość nabrała bardziej nowoczesnego charakteru.

Prawdopodobnie z tego okresu pochodzi reklama ośrodka w lokalnej prasie:

TouristenheimJuż w 1937r. (a może już od 1934r. jak podaje Chronik) budynek jest w posiadaniu Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (Narodowosocjalistycznej Ludowej Opieki Społecznej) - utworzonej pod egidą NSDAP federacji skupiającej wszystkie organizacje pomocowe Rzeczy. Na opisach kartek pojawia się skrót NSV:

NSV Erholungsheim / Dom Wypoczynkowy NSV

Na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych (1937-1941) zostaje przemianowany na NSV Müttererholungsheim. Wydaje się to być ostatnie wcielenie tego budynku za czasów niemieckich.

Touristenheim NSV Erholungsheim / Dom Wypoczynkowy NSV
Bezpośrednio po wojnie (październik 1945r.) budynek przejmuje polska administracja i urządza w nim urząd gminny, na czele którego stoi "Pan Adler". Od 1 stycznia 1990 służył jako Dom Opieki Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oferując 65 miejsc. W latach 1975 i 2002 przeszedł modernizacje, w wyniku których pojawiła się m.in. winda i oczyszalnia. W 2008r. DPS Oddział w Przecznicy został zamknięty a wraz z nim zniknęłą ze wsi jedyna publiczna instytucja i pracodawca zarazem. Od tego czasu budynek czeka na swojego nowego właściciela i drugą (trzecią?) młodość..

Dom Pomocy Społecznej Fusrt Bismarck Baude Dom Pomocy Społecznej Fusrt Bismarck Baude Dom Pomocy Społecznej Fusrt Bismarck Baude