Mapa Karkonoszy i Gór Izerskich / Straube's Wegkarte von Riesen- u. Isergebirge

Mapa Szlaków Karkonoszy i Gór Izerskich

STRAUBE's Offizielle Wegkarte vom Riesen- u. Isergebirge.

Im Auftrage des Deutschen und Osterreichischen Riesen-Gebirgs-Verein

gezeichnet und herausgegebeb von JUL. STRAUBE.

Verhaltnis 1:150000 5 farbig

BERLIN SW. Geograph. Institute u. Landkarten-Verlag, XII Auflage


Mapka będąca kiedyś częścią większego wydawnictwa (przewodnika?). Mimo niezłej skali całe Góry Izerskie potraktowane bardzo schematycznie. Brak jakichkolwiek szczegółów wokół samej Przecznicy

Brak daty wydania, przypuszczalnie ok. 1910r.

Mapa Straube/ Straube's Wegkarte