Wypisy z dziejów Lwówka

Eugeniusz Braniewski, Robert Primke, Maciej Szczerpa

Wypisy z dziejów Lwówka Śląskiego

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Lwówka Śląskiego, 2003


Tłumaczone na polski cytaty źródeł dokumentujące dzieje Lwówka Śląskiego. Ciekawe wydawnictwo dla miłosników historii naszych okolic.