Wierzenia Prasłowian

Jakub Zielina

Wierzenia Prasłowian

Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2011


Jak i w co wierzyli Prasłowianie? Co było w ich wierze najważniejsze? Jakie obyczaje charakteryzowały ich kulturę i wierzenia? W jaki sposób wiara odziaływała na ich codzienne życie?