W dolinach Bobru i Kwisy

Marian Świeży

W dolinach Bobru i Kwisy. Przewodnik historyczno-krajoznawczy

wyd. Foto Art, Alicja, Gryfów Śląski 2004