Słowianie i wikingowie

Witold Chrzanowski

Słowianie i wikingowie.jpg

Wydawnictwo EGIS, Kraków 2007

Z noty od wydawnictwa: Książka Witolda Chrzanowskiego opowiada o wzajemnych, przyjaznych i nieprzyjaznych kontaktach integrujących się plemion słowiańskich i Skandynawów, zwłaszcza zaś wikingów. Przedstawia je na tle ścierania się dwu światów: świata pogańskiego, który mimo że jeszcze trwa i może wydawać się wciąż pełen sił, zaczyna przecież powoli, acz nieuchronnie ustępować ze sceny dziejowej, oraz świata chrześcijańskiego, który zwłaszcza dzięki dziełu Karolingów i ich dziedziców, a także w efekcie wzrostu politycznej świadomości samych ?barbarzyńców?, zaczyna walczyć o dominującą pozycję w środkowej i północnej części kontynentu. Narracja prowadzona językiem żywym i barwnym, godnym najlepszych dziejopisów, sprawia, że prezentowane postaci i wydarzenia jawią się Czytelnikowi w całym ich dynamizmie i wielowymiarowości, nie nużąc go ani przez chwilę. Z kolei solidne oparcie w źródłach, tak obficie tu cytowanych, i nawiązywanie - nierzadko polemiczne - do poglądów innych historyków sprawiają, że książka spełnia też wszelkie wymogi naukowości. Tom Słowianie i wikingowie będzie niezastąpioną pozycją w bibliotece każdego, kogo interesują początki współczesnej Europy.