Słowianie i Awarowie

Lech A. Tyszkiewicz

Słowianie i Awarowie. Organizacja plemienna Słowian.

Wydawnictwo OSSOLINEUM, Wrocław 2009


Książka o czasach, gdy Słowianie dopiero wyłaniają się z dziejowej mgły, wkraczają na karty Historii i stopniowo opanowują połowę kontynentu europejskiego.