Ruś Wikingów

Władysław Duczko

Ruś Wikingów

Wydawnictwo Trio, 2007

Uzupełnienie dwóch-trzech poprzednich lektur.
Udział Normanów w tworzeniu pierwszego państwa wschodniosłowiańskiego nie jest już przez nikogo kwestionowany. Pytaniem otwartym natomiast pozostaje zakres tych wpływów. Niniejsza książka prezentuje jedną z najdalej idących hipotez - popartą rzetelnymi źródłami - mówiących o tym, że Skandynawowie nie tylko mieli wpływ ale wręcz zakładali Państwo Kijowskie.
Tym bardziej interesująca to teza, że inna bliźniacza teoria mówi, że i sami Piastowie mielyby wywodzić się z drużyny skandynawskiej.