Parafialny kościół miejski

Parafialny Kościół Miejski w Jeleniej Górze. Historia i teraźniejszość

pod redakcją ks. Mariusza Majewskiego i Wacława W. Szetelnickiego

wydano staraniem Parafii pw. Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze i Urzędu Miasta Jelenia Góra

wydawca: Wydawnictwo Poligrafia AD REM, Jelenia Góra 2011