Pamiątki z bitew

Tomasz Szota

Pamiątki z bitew napoleońskich pod Lwówkiem Śląskim w 1813r.

Wydawnictwo FUKS, Lwówek Śląski 2003


W 1813r. przetoczyła się przez okolice Lwówka Śląskiego Historia. Jakie ślady, oprócz źródeł pisanych, po niej zostały..?