Mikrokosmos

Norman Davis, Roger Moorhouse

Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego

tłum. Andrzej Pawelec

Wydawnictwo Znak i Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Fundacja, Kraków 2002