Hanka bądź wesoła

Bożena Adamczyk-Pogorzelec

Hanka bądź wesoła. Z dziejów ludowych zwyczajów rodzinnych na pograniczu górnołużycko-śląskim

wyd. Muzeum Regionalne w Lubaniu, Lubań 2005