Dzieje Górnych Łużyc

Dzieje Górnych Łużyc. Władza, społeczeństwo i kultura od średniowiecza do końca XX wieku.

Wydawnictwo WiG Warszawa 2007

red. Joachim Bahlcke

tłum. Marek Słoń