Dyliżansem

Izabela Czartoryska

Dyliżansem przez Śląsk. Dziennik podróży do Cieplic w roku 1816.

z francuskiego przełożyła oraz wstępem i przypisami opatrzyła Jadwiga Bujańska

wyd. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968