Dolny Śląsk

Dolny Śląsk. Monografia historyczna.

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2006

praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Wrzesińskiego