Am Vogtsbach / Nad Mrożynką

"Querbach i. Isergeb. - Am Vogtsbach"

pl. "Przecznica w Górach Izerskich - Nad Mrożynką"

Mrożynka (niem. Vogtsbach) - potok wypływający z Ciemnego Wądołu na zboczu Kowalówki w Kamienickim Grzbiecie Gór Izerskich. Opływa Przecznicę od wschodu, jego dopływem jest Przecznicki Potok, od nazwy którego Przecznica wzięła swoją nazwę zarówno w języku polskim jak i niemieckim.

wyd.: Nr.11247 Oswald Kuehne, Photo-Kunstanstalt u. Verlag, Friedeberg / Isergeb.

Obieg: 16/07/1941, Querbach, Greiffenberg (Schlesien)Der Wasserfall bei Querbach

"Der Wasserfall bei Querbach im Isergebirge phot. L. Niepel-Brodt"

pl. "Wodospad koło Przecznicy w Górach Izerskich"

Nieco inny obrazek Mrożynki....

1. wyd.: Nr. 2888 Photo-Kunstverlag: L. Niepel-Brodt, Friedeberg a. Qu.

Obieg: 23/07/1933, Greiffenberg (Schlesien) Land

2. wyd.: Nr. 2888 Photo-Kunstverlag: L. Niepel-Brodt, Friedeberg a. Qu.

bez obiegu

Partie an dem Vogsbach / Nad Mrożynką

"Quebrach i. Isergeb. - Partie a.d. Vogsbach"

pl. "Przecznica w Górach Izerskich - Nad Mrożynką"

... i jeszcze inny.. Ciekawostką na tej kartce jest odmienna - błędna - pisownia nazwy strumienia: Vogsbach zamiast Vogtsbach

wyd.: Richter's Kunstverlag, Elektro-Fotograf, Friedeberg a. Qu. Nr. 4

obieg: 24/07/1929 Querbach (Isergeb.)

Partie am Vogtsbach

"Querbach i. Isergeb. - Partie am Vogtsbach"

pl. "Przecznica w Górach Izerskich - Nad Mrożynką"

Mrożynka uchwycona prawdopodobnie w górnym jej biegu powyżej Przecznicy, gdzie koryto jeszcze wąskie. Na wysokości Przecznicy Mrożynka płynie już szerszym korytem przechodzącym w wąwóz o szerokości 3-4m i do 3m głębokości. Po drewnianym mostku oczywiście śladu już dziś nie ma. Ani po tej postaci kobiecej uchwyconej przy mostku.

wyd.: Nr.2698 Photo-Kunstverlag: Niepel-Brodt,Friedeberg a. Qu.

bez obiegu, tytuł kartki na rewersie: Sommefrische Querbach i. Isergeb. a w miejscu na znaczek Echte PhotographiePartie am Vogtsbach

"Querbach i. Isergeb. - Partie am Vogtsbach"

pl. "Przecznica w Górach Izerskich - Nad Mrożynką"

To samo zdjęcie ale już inna nazwa nadawcy, no i z obiegiem pomagającym umiejscowić Mrożynkę w czasie.

wyd.: Nr. 11248 Oswald Kühne, Photo-Kunstanstalt u. Verlag: Friedeberg / Isergeb.

obieg: metalowy stempel 01/06/1941 Querbach über Greiffenberg

Partie am Vogtsbach

"Querbach i. Isergeb., Partie am Vogtsbach"

pl. "Przecznica w Górach Izerskich - Nad Mrożynką"

I jeszcze raz to samo zdjęcie ale obcięte szerzej, przez co widać na nim jeszcze jedną osóbkę siedzącą na ławce.

wyd.: Nr.11248 Osw. Kühne Photo-Kunstanstalt u. Verlag, Friedeberg a. Qu.

Obieg: 21/10/1937 Greiffenberg (Schlesien) d