Kaiser-Wilhelm-Baude/ Pensjonat Cesarza Wilhelma

"Sommerfrische Querbach mit Kaiser-Wilhelm-Baude"

pl. "Letnisko Przecznica z pensjonatem Cesarza Wilhelma"

Kartka ta wraz z poniższą stanowią bliźniaczą parę - na obydwu wykorzystane jest to samo zdjęcie ale różnią się nazwą pensjonatu - na jednym jest to Kaiser-Wilhelm-Baude, na drugim Lindebaude. Zmiana nazwy nastąpiła między rokiem 1929 a 1934 - osobiście obstawiam rok 1933, kiedy po dojściu nazistów do władzy, Cesarz Wilhelm przestał być modny. Zmiana nazwy nie wiązała się ani ze zmianą przeznaczenia obiektu ani właścicieli

Zdjęcie przedstawia szeroki plan górnej części Przecznicy zwanej dziś przysiółkiem Radoszków (niem. Hegenwaldhauser). Gdzieś tutaj w latach 1943-1945 znajdowała się filia hitlerowskiego obozu pracy Gross Rosen. Informacji tej samo muzeum w Rogoźnicy jednak nie potwierdza

Na rewersie: Kaiser Wilhelm-Baude Bes. Hayn&Vogel Querbach i. Isergebirge - Fernruf Rabishau Nr. 29 Fremden-Pension - Sommer u. Winter geoffnet

wyd.: Nr. 2466 Photo Kunstverlag : L. Niepel-Brodt, Friedeberg a. Qu.

Obieg: 16/07/1929, Querbach (Isergeb.)


Linden-Baude/ Pensjonat Lindenbaude

"Sommerfrische Querbach mit Linden-Baude"

pl. "Letnisko Przecznica z pensjonatem Lindenbaude"

Na rewersie: Linden-Baude Bes. Hayn&Vogel Querbach i. Isergeb.Schlesien. Fernruf Rabishau Nr. 29 Fremden-Pension - Sommer u. Winter geöffnet

wyd.: Nr. 2466 Photo Kunstverlag : L. Niepel-Brodt, Friedeberg a. Qu.

bez obiegu