Sommerfrische Querbach / Letnisko Przecznica

"Sommerfrische Querbach i. Isergeb."
pl. "Letnisko Przecznica w Górach Izerskich "
Widok na środkową i górną część wsi poprzez skałki, których dużo na terenie Przecznicy. Chociaż... - nie bardzo potrafię zidentyfkować te z pierwszego planu. Z pewnością jest to fotomontaż.
wyd.: Nr. 11232 Oswald Kühne, Photo-Kunstanstalt u. Verlag, Friedeberg/Iserg.
bez obiegu; w miejscu na znaczek: 1360/17


Sommerfrische Querbach / Letnisko Przecznica

"Blick vom Hirschstein auf Sommerfrische Querbach Isergb A.jpg"

pl. "Widok z Jelenich Skał na letnisko Przecznica w Górach Izerskich "

Ten sam, lepszy technicznie, fotomontaż wydany przez nową firmę Oswalda Kühne.

wyd.: Oswald Kühne, Ansichtskarten-Fabrikation u. Verlag, Friedeberg/Isgb.

bez obiegu