Można by się zapytać, czy i co wspólnego ma Duch Gór z Przecznicą..? Bo Duch Gór patronował całym Sudetom Zachodnim? A więc i Izerom, które kiedyś wręcz uważane były za część Karkonoszy? Pewnie dałoby się to tak obronić..

Ale prawdziwym powodem umieszczenia kartek z Duchem Gór na tej stronie są moje osobiste związki z tą postacią. Po pierwsze, gdy się człowiek urodzi niemal w cieniu Karkonoszy, mając przez wiele lat Śnieżkę jako główny widok z własnego pokoju, to gdzieby się później w świecie nie zawieruszyć, widok ten pozostaje w pamięci na zawsze. Po drugie, jedną pierwszych samodzielnie przeczytanych lektur w dzieciństwie była bogato ilustrowana książka o Rzepiórze - vel Krkonošu, bo było to tłumaczenie z czeskiego. Dość dramatyczne - jak wtedy mi się wydawało - przygody Ducha Gór, sprawiły, że do dziś czytam wszystko, co ma jakikolwiek związek z tą postacią.

Z wielu różnych wydawnictw pocztówkowych ilustrujących tę postać, szczególnie przpadły mi do gustu rysunki F. Elßnera. Każda kartka ma na odwrocie krótkie streszczenie każdej z legend. W serii tej wyszło co najmniej 12 kartek ale w kolekcji mam - póki co - tylko 10.

wyd.: Verlag Farbenphotographische Gesellschaft m.b.H. Stuttgart

Rübezahl

"Rübezahl und Prinzessin Emma"

Querbach

"Rübezahl und der Apothekergehilfe"

Querbach

"Rübezahl und der Wurzelsammler"

Querbach

"Rübezahl und Flötenfranzl"

Querbach

"Rübezahl beslellt als Ritter..."

Querbach

"Rübezahl schenkt als Jäger..."

Querbach

"Rübezahl hilft den armen Webern..."

Querbach

"Rübezahl gibt dem Knaben.. "

Querbach

"Rübezahl begegnet dem verwaisten Friedel,..."

Querbach

"Ein armes kleines Weberkind gibt Rübezahl..."