Lindenbaude / Pensjonat Lindenbaude

"Lindenbaude (630m Seehohe). Querbach i/Isergebirge"

pl. "Pensjonat Lindenbaude (630m n.p.m.). Przecznica w Górach Izerskich"

Obiekt typowy ale widok nie - ujęcie zimowe bardzo rzadko występuje na pocztówkach z Przecznicy, gdyż wieś reklamowana była jako miejsce wypoczynku letniego (niem. Sommerfrische). Pieczątka Przecznicy na rewersie: Querbach über Greiffenberg (Schlesien)

wyd.: Oswald Kühne. Photo-Kunstanstalt u. Verlag Friedeberg a. Qu

obieg: 15/02/1934, Greiffenberg (Schlesien) Land