Cielę z dwoma głowami i dwoma ogonami  / Kalb mit zwei Köpfen und zwei Schwänzen

"Kalb mit zwei Köpfen und zwei Schwänzen geboren in Querbach im Riesengebirge"

pl. "Cielę z dwoma głowami i dwoma ogonami urodzone w Przecznicy w Karkonoszach"

Ciekawostka: kartka rolniczo-zoologiczna z Przecznicy a nie widokowo-geograficzna jak większość pozostałych w kolekcji. W dodatku kolorowa. Wygląda na malunek zrobiony za podstawie fotografii. Co prawda mówi się tu o Przecznicy w Karkonoszach, ale to nic dziwnego - przez stulecia Góry Izerskie były uważane za integralną część Karkonoszy i zaczęły się wyodrębniać jako osobny byt dopiero w XIXw. Do Lubeki, gdzie miał siedzibę wydawca tej kartki, informacja ta dotarła pewnie jeszcze później

wyd.: Lübecker Lichdruck-Anstalt Schmidt Gebr. Böttger.

bez obiegu

Cielę z dwoma głowami i dwoma ogonami  / Kalb mit zwei Köpfen und zwei Schwänzen

"Kalb mit zwei Köpfen u. zwei Schwänzen, geb. in Querbach im Riesengeb."

pl. "Cielę z dwoma głowami i dwoma ogonami urodzone w Przecznicy w Karkonoszach"

To chyba z tej fotograffi powstała powyższa kartka..

wyd.: Graph. Kunstanstalt Paul Schaerf, Gera-R.

bez obiegu