Hohenluftkurort Querbach i. Isergebirge mit Kaiser Wilhelm-Baude/ Kurort górski Przecznica z pensjonatem Cesarza Wilhelma

"Höhenluftkurort Querbach i. Isergebirge mit Kaiser Wilhelm-Baude 680 m. u. M."

pl. "Kurort górski Przecznica z Pensjonatem Cesarza Wilhelma 680m n.p.m."

Kolorowe ujęcie pensjonatu Kaiser-Wilhelm-Baude (na drugim planie). W tle Tłoczyna z niemal niewidocznymi Jelenimi Skałami.

Na rewersie pieczątka: Heinrich Scholz Kaiser Wilhelm-Baude Ober-Querbach

wyd.: MANNICH HOCKENDORF Hirschberg Schl.

Obieg: 19/07/1915, Querbach (Isergeb.)Oberdorf

"Sommerfrische Querbach im Isergebirge, Oberdorf"

pl. "Letnisko Przecznica w Górach Izerskich, górna część wsi"

Podobne ale szersze i kilkanaście lat starsze ujęcie. Na pierwszym planie dwa domy więcej.

wyd.: Photo-Kunstverlag L. Niepel-Brodt, Friedeberg a Qu.

Obieg: 11/08/1929, Rabishau(Isergebirge)