Blick ins Tal / Widok z okien Kaiser Wilhelm-Baude na Pogórze Izerskie

"Blick ins Tal"

pl. "Widok na Przedgórze Izerskie"

Widok z okien pensjonatu Kaiser Wilhem Baude (Lindenbaude) ponad wsią w kierunku Rębiszowa. W dolnej części widoku z głównego okna dwa budynki - ten z lewej nie zachował się a drugi (wtedy była to stodoła) jest właśnie remontowany i adaptowany na cele mieszkalne

Na rewersie kartki: Kaiser Wilhelm-Baude Bes. Hayn u. Vogel Querbach i. Isergebirge - Fernruf: Rabishau 29 Fremden-Pension - Sommer u. Winter geöffnet

wyd.: Photo-Kunstverlag: L. Niepel-Brodt Friedeberg a. Qu. Nr. 2353

obieg: data nieczytelna, Querbach (Isergeb.)