Przecznica w Górach Izerskich - Widok na dolnš czę_ć wsi / QUERBACH im Isergebirge - Blick aufs Niederdorf und in die Ebene

"QUERBACH im Isergebirge, Post Rabishau i. Schl. - Blick aufs Niederdorf und in die Ebene"

pl. "Przecznica w Górach Izerskich - Widok na dolną część wsi"

wyd.: Photograph Niepel, Friedeberg a. Qu 1073

obieg: 16/01/1916, Rabishau


Widok ten sam, co na poprzedniej kolorowej kartce: dolna część wsi. Ciekawostką jest data nadania kartki, adresat i tekst. Po pierwsze: rok 1916r. - jest to więce jedna z najstarszych kartek w mojej kolekcji nadana w środku trwania wojny światowej. Po drugie - środek stycznia, podczas gdy znakomita większość kartek nadawana była w lipcu i sierpniu. Po trzecie - kartka jest adresowana do strzelca (niem. Jäger) Paula Dresslera na adres poczty polowej. Dresslerowie byli znaczącymi mieszkańcami Przecznicy - prowadzili jedną z dwóch rzeźni we wsi a w latach 1916-1933 Ernst Dressler był burmistrzem Przecznicy. Kartka ta - inaczej niż wszystkie inne - nie miała więc charakteru pozdrowień wysłanych przez "sommerfrischera" (czyli letnika) do znajomych czy rodziny.