Album Okladka

Pierwsza część albumu to 7 zdjęć znanych już w większości kartek pocztowych z Przecznicy. Wydane w mniejszym formacie miały z pewnością charater pamiątkarski a nie pocztowy. Wszystkie one na odwrocie mają fabryczny napis składający się z numeru zdjęcia i tytułu. Tylko pierwsze zdjęcie (Nr . 2 Querbach i. Isergeb.) i trzecie od końca (Nr. 6 Querbach i. Isergeb. - Partie am Voigstsbach(sic!)) nie występuje na żadnej z posiadanych przeze mnie kartek. No i brakuje numeru 1... - w albumie są zdjęcia o numerach 2 do 8

Album Okladka Album Okladka

Album Okladka Album OkladkaAlbum Okladka Album Okladka